รองอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นระดับภาค “บ้านสวย เมืองงาม”

รองอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นระดับภาค “บ้านสวย เมืองงาม” ที่บ้านบางหล่อ จังหวัดพัทลุง

วันนี้ (7 กันยายน 2561) ที่บ้านบางหล่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 บ้านบางหล่อเป็นหมู่บ้านดีเด่น ในระดับภาค
       ซึ่งตามที่กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) น้อมรำลึกการเกิดสถาบันผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำริให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
       โดยโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ได้แบ่งการประกวดเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการและระดับภาค ซึ่งบ้านบางหล่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีเด่นในระดับเขตตรวจราชการ โดยมีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดระนองผ่านการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการด้วย
       สำหรับบ้านบางหล่อ ราษฎรได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีการปลูกผักสวนครับ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง มีการรวมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มจักรสาน กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย ที่เกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในหมู่บ้าน.
http://pr.prd.go.th/phatthalung/ewt_news.php?nid=3173&filename=index
………………………………….
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *