ถ้ำมนุษย์ @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

ถ้ำมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของถ้ำพุทธโคดม สถานที่นั่งวิปัสสนา ปฏิบัติธรรมของภิกษุสามเณร แม่ชี ชาวบ้าน ผู้ที่สนใจ ภายในถ้ำมนุษย์มีกระดูกของมนุษย์ในสมัยก่อน สังเกตุได้ว่าข้อกระดูกจะใหญ่เนื่องจากผู้คนในสมัยก่อนมีร่างกายที่ใหญ่และแข็งแรง อีกทั้งยังมีเครื่องมือทำมาหากินในสมัยก่อนให้ชม จึงได้ชื่อว่าถ้ำมนุษย์

ถ้ำมนุษย์

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองเหรียง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000

แผนที่ถ้ำมนุษย์

พิกัด : 7.56101,99.885362