น้ำตกเหรียงทอง @ ศรีบรรพต พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ใกล้กับตลาดชุมชนเขาปู่ระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร ตัวน้ำตกตั้งอยู่โดดเด่นอยู่กลางที่ราบ ในเขตหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขป.1 (น้ำตกเหรียงทอง) ซึ่งหากต้องการจะเดินขึ้นไปจำเป็นต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขป.1 น้ำตกเหรียงทองก่อน

ต้นน้ำของน้ำตกแห่งนี้มาจากเทือกเขาบรรทัด และ เทือกเขานครศรีธรรมราช มีจุดเล่นน้ำอยู่บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยาน โดยน้ำลึกประมาณ 1 เมตร ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล

น้ำตกเหรียงทอง

สถานที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190

แผนที่น้ำตกเหรียงทอง

พิกัด : 7.7040753,99.811303