พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย ศูนย์รวมของชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่ง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจวิถีชุมชนดั้งเดิม อันเป็นแนวทางพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน ภายในพิพิธภัณฑ์ยังเต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของโบราณที่ได้เก็บอนุรักษ์เอาไว้ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์และกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ เครื่องทองเหลือง เครื่องปั้นดินเผา โดยเฉพาะ”ผ้าพระบฏ“ถือว่าเป็นสิ่งของล้ำค้ามากที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย

สถานที่ตั้ง : ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 90220

แผนที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย

พิกัด : 7.238496302524669, 100.33131147116885