พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต @ บางแก้ว พัทลุง

พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต (พิณ อภิภูโต) ณ วัดรัตนวราราม เดิมชื่อวัดโคกย่านาง เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางชุมชนเเละมีพุทธศาสนิกชนมาประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต (พิณ อภิภูโต) อดีตเจ้าอาวาสรัตนวราราม ผู้สร้างคุณประโยชน์อย่างมากมาย

ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นส่วน ๆ เช่น ส่วนของศิลปวัตถุ – โบราณวัตถุ คือ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร โบราณเครื่องใช้สมัยโบราณ พระพุทธรูปจำลองสมัยต่าง ๆ ขวานหินขัด เครื่องปั้นดินเผาราชวงศ์ซ้อง พระพุทธรูปสำริด สมุดข่อยและเครื่องใช้พื้นเมืองต่าง ๆ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญที่ทางวัดจัดขึ้นเท่านั้น หากอยากเข้าชมประสานไปได้คุณ จัด มุสิกเจริญ ประธานมูลนิธิพระครูพิทักษ์ชัยเขต (พิณ อภิภูโต)

พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต

สถานที่ตั้ง : วัดรัตนวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140

ติดต่อสอบถาม : 084-748-5353

ติดตามเพจ : https://web.facebook.com/พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต-ณ-วัดรัตนวราราม-100515631753114/

แผนที่พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต

พิกัด : 7.427023,100.172836