วัดควนปรง @ เมืองพัทลุง

วัดควนปรง เป็นวัดโบราณอายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2142 มีสิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ อุโบสถไม้ทรงโถง ภายในอุโบสถจะมีพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย จำนวน 3 องค์ ประดิษฐานบนฐานชุกชี

นอกจากนั้นยังมี หอไตร เป็นอาคารทรงไม้สี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน และ พระพุทธรูปสำริด มีขนาดกว้าง 32 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 6 เซนติเมตร เป็นศิลปะสมัยอยุธยา

สถานที่ตั้ง : 795 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

แผนที่วัดควนปรง

พิกัด : 7.6006799,100.0610156