วัดทุ่งชุมพล @ ป่าพะยอม พัทลุง

วัดทุ่งชุมพล วัดดังใน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง บริเวณภายในวัดทุ่งชุมพลนี้มีการสร้างศาลาตาหมื่นเกล็ด – ยายนาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ภายในศาลามีรูปปั้นของตาหมื่นเกล็ด และ ยายนาง ชาวบ้านเชื่อว่า ตาหมื่นเกล็ดเป็นงู และ ยายนางเป็นเสือ รูปปั้นของตาหมื่นเกล็ดยายนางนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการรูปร่างหน้าตาเมื่อกลายเป็นคน ชาวบ้านมีความเชื่อในเรื่องการบนบานศาลกล่าวกับตาหมื่นเกล็ดและยายนางว่าหากขอสิ่งใดก็จะสมหวัง หากทรัพย์สินหายก็จะได้คืน

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของวัดทุ่งชุมพลนั้น คือ อภิมหาโพน ซึ่งถูกทำจากไม้ต้นตะเคียนที่ล้มในป่าแถบเทือกเขาบรรทัด ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของชาวบ้านจึงได้มีการสร้างเป็นตะโพนขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมกับความศักดิ์สิทธิ์ของพันธุ์ไม้ตะเคียนสามพอน การสร้างตะโพนขนาดใหญ่นี้เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้แก่ชาวพุทธศาสนิกชน ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่า การเคาะหรือตีอภิมหาโพนนี้ จะเป็นการเสริมบารมี เสริมดวง มั่งคั่งเงินทอง มั่งมีศรีสุข ด้วยลาภ ยศ สติปัญญา และความดีงามเสมือนเสียงของมหาโพน

สถานที่ตั้ง : ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93180

แผนที่วัดทุ่งชุมพล

พิกัด : 7.8832742,99.8224898