สวนลุงปลื้ม @ ป่าพะยอม พัทลุง

สวนลุงปลื้ม ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ภายในสวนไม้ผลแบบผสมผสานบนเนื้อที่ขนาด 14 ไร่เศษ โดยปลูกมังคุด และลองกองเป็นพืชหลัก และมีพืชร่วมพืชแซมอีกหลายชนิด เช่น ทุเรียน สะตอ มะพร้าว ไผ่ ส้มแขก และผักเหมียงหรือผักเหรียงเป็นต้น “ลุงปลื้ม” เป็นเกษตรกรผู้นำที่ดำเนินชีวิตและทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลุงปลื้ม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน” ประจำปี 2556 ของจังหวัดพัทลุง และ เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบของอำเภอป่าพะยอม ได้มีแนวความคิดจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้เกษตรกร และผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง มีประเด็นการเรียนรู้หลากหลายให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้

สวนลุงปลื้ม

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

ติดต่อสอบถาม : 087 298 0913

แผนที่สวนลุงปลื้ม

พิกัด : 7.7662212,99.8305869