เขาเจียก @ เมืองพัทลุง

เขาเจียก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์นานาชนิด บริเวณเชิงเขาด้านทิศเหนือมีถ้ำพระซึ่งเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จำนวน 2 ถ้ำ มีพระพุทธรูปปางไสยาสและปางมารวิชัย จำนวน 39 องค์ มีบันไดขึ้นภูเขาเจียก จำนวน 839 ขั้น ถัดลงมาเป็นที่ตั้งของวัดเขาเจียกซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของชุมชนอีกด้วย

การเดินทางให้ใช้เส้นทางรถยนต์สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41 เข้าสู่ถนนสายเขาเจียก -โคกม่วง ระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนที่เขาเจียก

พิกัด : 7.6097217,100.0158237