สวนพฤกษศาสตร์ พนางตุง @ ควนขนุน พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์ พนางตุง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพื้นที่กว่า 6,100 ไร่ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

Read more

สวนน้ำโหล๊ะหารประชารัฐ @ ป่าบอน พัทลุง

สวนน้ำโหล๊ะหารประชารัฐ สถานที่ท่องเที่ยว ใน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

Read more

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย สะพานเดินชมศึกษาธรรมชาติ หอคอยดูนก ณ พัทลุง

Read more

อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ @ เมืองพัทลุง

อนุสาวรีย์พระยาช่วยทุกขราษฎร์ (ช่วย) ประดิษฐานอยู่ที่สามแยกท่ามิหรำ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง

Read more

วัดถ้ำพระ @ เขาชัยสน พัทลุง

วัดถ้ำพระ สถานที่ท่องเที่ยว สักการะตาโคตรพรหม ชมถ้ำพระนอน 20 เมตร ที่ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

Read more

บ้านขามสายน้ำมีชีวิต @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

คลองบ้านขาม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ที่พัทลุง

Read more

วัดถ้ำเก่า @ ศรีบรรพต พัทลุง

วัดถ้ำเก่า อายุประมาณ 200 ปี สถานที่ท่องเที่ยว ใน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

Read more