หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 29/08/2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 (13.00 น.)

ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 11/03/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 (16.00 น.)

ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 20/06/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (15.30 น.)

ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 24/12/2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 (14.15 น.)