โพธิ์เงินโพธิ์ทอง เกาะกระ @ ปากพะยูน พัทลุง

โพธิ์เงินโพธิ์ทอง เกาะกระ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกาะกระ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

Read more

หมู่เกาะสี่เกาะห้า @ ปากพะยูน พัทลุง

หมู่เกาะสี่เกาะห้า เกาะรังนก หมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลสาบสงขลา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

Read more

เกาะโคบ @ ปากพะยูน พัทลุง

ควายไล่ทุ่ง วัวเล็มหญ้า นกหาปลา หมูทำนาแห้ว สีสันของท้องทุ่ง ที่ เกาะโคบ ปากพะยูน พัทลุง

Read more

เกาะแพ @ ปากพะยูน พัทลุง

เกาะแพ เป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาตอนใน หรือ ทะเลพัทลุง เหมาะสำหรับมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติ

Read more

วัดพระเกิด @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดพระเกิด วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ คาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น

Read more

วัดห้วยลึก @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดห้วยลึก วัดโบราณอายุกว่า300 ปี ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

Read more

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย ศูนย์รวมของชุมชนดอนทราย แหล่งอนุรักษ์วัตถุสิ่งของโบราณ ปากพะยูน พัทลุง

Read more