วัดรัตนาราม @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดรัตนาราม วัดบ่อหมาแปะ วัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่เกาะสี่เกาะห้า @ ปากพะยูน พัทลุง

หมู่เกาะสี่เกาะห้า เกาะรังนก หมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลสาบสงขลา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เกาะแพ @ ปากพะยูน พัทลุง

เกาะแพ เป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาตอนใน หรือ ทะเลพัทลุง เหมาะสำหรับมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติ

มัสยิดกลาง @ ปากพะยูน พัทลุง

มัสยิดกลางประจำจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่ปากพะยูน ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในจังหวัดพัทลุง