บ้านขามสายน้ำมีชีวิต @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

คลองบ้านขาม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ที่พัทลุง

Read more

จุดชมวิว เขาพับผ้า @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

จุดชมวิว เขาพับผ้า แหล่งท่องเที่ยวตรงหลักเขตพัทลุง-ตรัง จุดพักรถ พักสายตา ดื่มน้ำชากาแฟ

Read more

วัดคงหิต @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

วัดคงหิต วัดลำสินธุ์ วัดในสังกัดมหานิกาย โดดเด่นทางด้านการพิธีสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา ณ พัทลุง

Read more

วัดเกษตรนิคม @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

วัดเกษตรนิคม หรือ วัดคลองหมวย รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

Read more

วัดบ้านโตน @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

วัดบ้านโตน อยู่คู่กับชาวลำสินธุ์มายาวนาน โด่งดังเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่รถที่พัทลุง

Read more

น้ำตกโตนแพรทอง @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

น้ำตกโตนแพรทอง ในแนวเทือกเขาบรรทัด ระหว่างอำเภอกงหรา และ อำเภอศรีนครินทร์ พัทลุง

Read more

ถ้ำอุทกการาม @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

ถ้ำอุทกการาม บรรยากาศเงียบสงบ ที่ตั้งของสำนักสงฆ์อุทกการาม ศรีนครินทร์ พัทลุง

Read more