ถ้ำลอดเขาแดง @ เมืองพัทลุง

ถ้ำลอดเขาแดง ถ้ำหินปูน สถานที่ท่องเที่ยวและพุทธอุทยาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

Read more

โนราโรงครู ท่าแค @ เมืองพัทลุง

โนราโรงครู มโนราห์โรงครู แหล่งกำเนิดโนรา ที่ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

Read more

อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ @ เมืองพัทลุง

อนุสาวรีย์พระยาช่วยทุกขราษฎร์ (ช่วย) ประดิษฐานอยู่ที่สามแยกท่ามิหรำ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง

Read more

ตลาดริมเลลำปำ @ เมืองพัทลุง

ตลาดน้ำลำปำ ตลาดริมเลลำปำ บรรยากาศสบายตามธรรมชาติ มีอาหาร เครื่องดื่มพร้อมกิจกรรมมากมาย

Read more

เขาเจียก @ เมืองพัทลุง

เขาเจียก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เยี่ยมชมถ้ำพระและวัดเขาเจียก ณ เมืองพัทลุง

Read more

วัดวิหารสูง @ เมืองพัทลุง

วัดวิหารสูง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการสักสี่แถว เมตตามหานิยม มีวัตถุมงคลให้เช่า ณ พัทลุง

Read more

วัดท่าสำเภาใต้ @ เมืองพัทลุง

วัดท่าสำเภาใต้ วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2062 ณ เมืองเก่าชัยบุรี พัทลุง

Read more