ร้านอาหาร ครัวริมธาร @ กงหรา พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวริมธาร บริการอาหารและเครื่องดื่ม บรรยากาศยามเย็นริมน้ำ อาหารรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร บ้านเตมูจิน @ กงหรา พัทลุง

บ้านเตมูจิน สเต๊ก เฮ้าส์ เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร ครัวซีซะ @ กงหรา พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวซีซะ ครัวอิสลาม เปิดให้บริการอาหารมุสลิมมาตรฐานฮาลาลใน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร วิวสายหมอก @ กงหรา พัทลุง

ร้านอาหาร วิวสายหมอก ภูบรรทัด บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมที่พัก ณ กงหรา พัทลุง