กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว @ เมืองพัทลุง

หมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลาที่มีชื่อเสียงจนได้ชื่อว่า “หมู่บ้านกะลาเงินล้าน” จากแนวความคิดของนายปลื้ม ชูคง ผู้นำชุมชนเป็นผู้ริเริ่มโดยมีการนำกะลามะพร้าวมาออกแบบเป็นภาชนะสำหรับใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ เช่นช้อน ถ้วยกาแฟ ถ้วยน้ำ กระบวยตักน้ำ ทัพพี โคมไฟและเครื่องประดับซึ่งจะส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง เริ่มต้นขึ้นโดยนายปลื้ม ชูคง ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นผู้มีความถนัดในงานหัตถกรรมตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมศึกษา โดยได้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่น ทำตะกร้า ไม้กวาด ด้ามจอบ คันไถ วาดรูปหนังตะลุง ฯลฯ แล้วนำไปขายตามหมู่บ้านงานวัดทั่วไป

ต่อมาลุงปลื้มได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านคอกวัวที่ลุงปลื้มอาศัยอยู่และชาวบ้านใกล้เคียงมาร่วมกลุ่มกันผลิตโดยลุงปลื้มเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ และมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ มาช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อด้านการจัดจำหน่ายมีการขยายชนิดและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จนถือได้ว่าเป็น งานประณีตศิลป์ราคาย่อมเยาที่เป็นการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ได้ตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวขึ้นปัจจุบันถือว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลา ที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลมากมาย จนได้ชื่อว่า “หมู่บ้านกะลาเงินล้าน”ผลิตจำหน่ายทั้งในและภายนอกประเทศ

ปัจจุบันนายปลื้ม ชูคง ถือเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรที่ได้นำความรู้ ความสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชุมชนให้ความรู้กับนักเรียนในระบบโรงเรียนนักศึกษานอกระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วไปมีผู้สนใจมาศึกษาดูงานและฝึกงานรวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการผลงานอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ตั้ง : 42/1หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อสอบถาม : 081-4655751 ( นายปลื้ม ชูคงประธานกลุ่มหัตกรรมผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ตำบลชัยบุรี )

แผนที่ กลุ่มหัตกรรมผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

พิกัด : 7.7044654,99.9974307