กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว @ เมืองพัทลุง

4.7/5 - (6 votes)

หมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลา หมู่บ้านกะลาเงินล้าน บ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง

...อ่านบทความ...