ตลาดนัด ต้นไม้ชายคลอง @ ป่าพะยอม พัทลุง

ตลาดนัด ต้นไม้ชายคลอง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน จุดเช็คอิน ถ่ายรูป จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรรทัด @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด พื้นที่ป่าเขาบรรทัดกว่าเจ็ดแสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ สตูล สงขลา ตรัง และ จังหวัดพัทลุง

จุดชมวิว ควนไข่หด @ ศรีบรรพต พัทลุง

จุดชมวิวควนไข่หด หรือ ควนกรวด บ้านขอนยาง สามารถมองเห็นวิวภูเขาที่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

วัดเขียนบางแก้ว @ เขาชัยสน พัทลุง

วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพัทลุงมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย และเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากที่สุดของจังหวัดพัทลุง