เขาอกทะลุ @ เมืองพัทลุง

เขาอกทะลุ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ของเจ้าแม่ดุดี เจ้าแห่งเขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง ชมเจดีย์บนยอดเขา ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง

พิพิธภัณฑ์ วังเจ้าเมือง @ เมืองพัทลุง

วังเจ้าเมืองเดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและเปิดให้เข้าเยี่ยมชม

แก่งหูแร่ @ บางแก้ว พัทลุง

แก่งหูแร่ มีลักษณะเป็นคลองขนาดใหญ่ พื้นคลองเป็นทรายและโขดหิน น้ำใสสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำ

สาว โน เล @ เมืองพัทลุง

สาว โน เล สะพานไม้ที่ทอดยาวจากถนน จนไปถึงชายทะเลสงขลา สามารถเห็นวิวยอยักษ์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง