ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 07/07/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2565 (14.30 น.)

ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 29/05/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 (16.30 น.)

ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 05/06/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2565 (17.00 น.)