วัดทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

วัดทะเลน้อย วัดโบราณบนที่ราบต่ำระหว่างควนพนางตุง กับ ทะเลน้อย ณ ควนขนุน พัทลุง

สำเภาไทย @ เมืองพัทลุง

สำเภาไทย แหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นท้องทุ่งนาสีเขียว มีสะพานไม้ทอดยาวลงไปในพื้นที่กลางทุ่งนา

วัดเขาแดงตะวันออก @ เมืองพัทลุง

วัดเขาแดงตะวันออก วัดโบราณอายุกว่า 250 ปี ใน ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำมาลัยเทพนิมิตร @ เมืองพัทลุง

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำมาลัยเทพนิมิตร แหล่งท่องเที่ยว จุดชมทิวทัศน์ใน ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง