ทุ่งปอเทือง @ เมืองพัทลุง

ทุ่งปอเทือง เมืองเก่าชัยบุรี ปอเทืองดอกสีเหลืองตัดกับสีของท้องฟ้า ความงามตามธรรมชาติ พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง @ ศรีบรรพต พัทลุง

น้ำตกเหรียงทองในอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขานครศรีธรรมราช

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรรทัด @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด พื้นที่ป่าเขาบรรทัดกว่าเจ็ดแสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ สตูล สงขลา ตรัง และ จังหวัดพัทลุง

จุดล่องแก่งวังไม้ไผ่ @ ป่าพะยอม พัทลุง

ล่องแก่งวังไม้ไผ่ กิจกรรม ผจญภัยกลางแจ้ง สนุกและปลอดภัยในราคาไม่แพง ที่ ป่าพะยอม พัทลุง