ตลาดริมเลลำปำ @ เมืองพัทลุง

ตลาดน้ำลำปำ ตลาดริมเลลำปำ บรรยากาศสบายตามธรรมชาติ มีอาหาร เครื่องดื่มพร้อมกิจกรรมมากมาย

ถ้ำมัจฉาปลาวน @ ศรีบรรพต พัทลุง

ถ้ำมัจฉาปลาวน เป็นถ้ำในอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

วัดคงหิต @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

วัดคงหิต วัดลำสินธุ์ วัดในสังกัดมหานิกาย โดดเด่นทางด้านการพิธีสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา ณ พัทลุง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม เกาะกระ @ ปากพะยูน พัทลุง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม เกาะกระ กราบสักการะเจ้าแม่ ชมความงามในถ้ำ ที่ ปากพะยูน พัทลุง