ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร ชัยบุรี @ เมืองพัทลุง

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรชัยบุรี  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวชัยบุรี พัทลุง การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง

น้ำตกเหรียงทอง @ ศรีบรรพต พัทลุง

น้ำตกเหรียงทองในอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขานครศรีธรรมราช

วัดลานข่อย @ ป่าพะยอม พัทลุง

วัดลานข่อย วัดแห่งแรกในตำบลลานข่อย เดิมคือ สำนักสงฆ์ลานธรรมขันธ์ ป่าพะยอม พัทลุง

โพธิ์เงินโพธิ์ทอง เกาะกระ @ ปากพะยูน พัทลุง

โพธิ์เงินโพธิ์ทอง เกาะกระ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกาะกระ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เขาเจียก @ เมืองพัทลุง

เขาเจียก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เยี่ยมชมถ้ำพระและวัดเขาเจียก ณ เมืองพัทลุง

ทุ่งปอเทือง @ เมืองพัทลุง

ทุ่งปอเทือง เมืองเก่าชัยบุรี ปอเทืองดอกสีเหลืองตัดกับสีของท้องฟ้า ความงามตามธรรมชาติ พัทลุง

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม @ บางแก้ว พัทลุง

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม บางแก้ว ศูนย์ศิลปหัตถกรรมแกะรูปหนังตะลุง ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของพัทลุง