วัดภูเขาทอง @ ควนขนุน พัทลุง

วัดภูเขาทอง วัดสวยบริเวณเชิงเขาทอง ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สะพานเฉลิมพระเกียรติ @ ควนขนุน พัทลุง

สะพานเฉลิมพระเกียรติ หรือ สะพานเอกชัย สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แวะจอดรถ ชมวิว ถ่ายรูปสะพาน นกน้ำ ควายน้ำ

ถ้ำพระนอน @ เมืองพัทลุง

ถ้ำพระนอนมีขนาดใหญ่ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์อยู่ภายในถ้ำเมืองพัทลุง

บ้านขามสายน้ำมีชีวิต @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

คลองบ้านขาม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ที่พัทลุง