คลองปากประ @ ควนขนุน พัทลุง

4.7/5 - (15 votes)

คลองปากประ เกิดจากสายน้ำต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)