ตลาดน้ำ ทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

เนื่องจากอุทยานนกน้ำ ทะเลน้อยมีนักท่องเที่ยวทั้งคนจังหวัดพัทลุงเอง และจังหวัดข้างเคียงมาเยี่ยมชมมาก จึงมีร้านค้าจำนวนมากรวมกันตั้งอยู่ในตลาดน้ำทะเลน้อย เพื่อให้บริการที่พักคลายร้อนกับร้านอาหาร ที่นำอาหารขึ้นชื่อในจังหวัดพัทลุงมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

แผนที่ ตลาดน้ำทะเลน้อย

พิกัด : 7.7905474 , 100.1228835