ตลาดน้ำเขาชัยสน @ พัทลุง

4.7/5 - (6 votes)

ตลาดน้ำเขาชัยสน มุ่งเน้นส่งเสริมรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)