ตลาดริมเลลำปำ @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (6 votes)

ตลาดน้ำลำปำ ตลาดริมเลลำปำ บรรยากาศสบายตามธรรมชาติ มีอาหาร เครื่องดื่มพร้อมกิจกรรมมากมาย

...อ่านบทความ...