ตลาดริมเลลำปำ @ เมืองพัทลุง

ตลาดน้ำลำปำ ตลาดริมเลลำปำ สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทลุง บรรยากาศสบายตามธรรมชาติ มีอาหาร เครื่องดื่มพร้อมกิจกรรมมากมาย ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ การสร้างตลาดน้ำลำปำ เพื่อส่งเสริมและรองรับธุรกิจการท่องที่ยวของจังหวัด ท่ามกลางประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า เดินทางมาขายสินค้ากันอย่างคึกคัก

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นนโยบายที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของเทศบาลเมืองพัทลุงเพราะประเทศไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละปีจำนวนมาก และผลพลอยได้จากการท่องเที่ยว ยังเชื่อมโยงไปยังบริการต่างๆ อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รถโดยสารสาธารณะ

สถานที่ตั้ง : ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อสอบถาม : 074 613 007

ติดตามเพจ : https://web.facebook.com/lampamfloatingmarket/

แผนที่ตลาดริมเลลำปำ

พิกัด : 7.6250059,100.1580597