ทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

ทะเลน้อย หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นแหล่งน้ำจืดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่เกือบแสนไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ทะเลน้อยมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่ตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ส่วนน้ำมีประมาณ 17,500 ไร่ โดยมีคลองเชื่อมต่อทะเลสาบ

ทะเลน้อยยังเป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำโลกอีกด้วย หรือ แรมซาร์ไซต์ทะเลน้อย เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพเต็มไปด้วยป่าพรุ ป่าเสม็ดขาว บัวชนิดต่าง ๆ กระจูด และหญ้าพืชพรรณชนิดต่างๆเยอะมาก จึงเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่ของนกน้ำประจำถิ่น นกอพยพจากเมืองหนาว และสัตว์หลายชนิด รวมถึงเป็นแหล่งประมงสัตว์น้ำจืดที่สำคัญของชาวบ้าน

ทะเลน้อย

กิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนทะเลน้อยพัทลุง ก็คือการล่องเรือ แลนก ชมบัว ดูควาย ทะเลน้อยมีชื่อเสียงในเรื่องนั่งเรือหางยาวชมวิวไปตามบึงบัวแดงขนาดใหญ่มากๆ จะได้เห็นนกน้ำชนิดต่างๆ เช่น นกอีโก้ง เป็ดแดง นกกระยาง นกกาลักน้ำเล็ก นกช้อยหอย นกตีนเทียน และนกชนิดอื่นๆ ตามฤดูการที่อพยพมาจากที่อื่นด้วย โดยนกเหล่านี้จะออกหากินตามบึงบัว บินสลับไปมาตลอด หากใครที่ชอบดูนกไม่ควรพลาด และยังสามารถล่องเรือเข้าไปดูแหล่งทำรังนกแบบใกล้ชิดอีกด้วย

ส่วนกิจกรรม “ชมบัว” ทะเลน้อยมีพันธุ์บัวหลัก ๆ อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ บัวหลวง บัวเผื่อน บัวบา และ “บัวสาย” ที่เป็นสายพันธุ์บัวที่มีมากที่สุดในทะเลสาบแห่งนี้ (บัวสายหลาย ๆ คน นิยมเรียกกันว่า “บัวแดง”)

อีกหนึ่งจุดขายสุดอเมซิ่งของทะเลน้อยกับ “ควายน้ำ” อันแสนน่ารักน่าชม ควายน้ำจริง ๆ แล้วก็คือ ควายเลี้ยงทั่วไปของชาวบ้านในละแวกทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา โดยในช่วงหน้าแล้งที่น้ำในทะเลสาบลดระดับลงต่ำมาก จนเกิดมีสันดอนพื้นดินโผล่ขึ้นมา และมีทุ่งหญ้าขึ้นปกคลุม ควายพวกนี้มันก็จะดำรงชีวิตด้วยการหากินบนบกเหมือนควายปกติทั่ว ๆ ไป

สถานที่ตั้ง : ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

แผนที่ทะเลน้อย

พิกัด : 7.7862077 , 100.1186022