น้ำตกหนานสวรรค์ @ ป่าพะยอม พัทลุง

4.6/5 - (12 votes)

น้ำตกหนานสวรรค์ น้ำตกขนาดเล็กจากแหล่งน้ำซับเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาแดนตรัง ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

...อ่านบทความ...