น้ำตกหนานสวรรค์ @ ป่าพะยอม พัทลุง

4.5/5 - (11 votes)

น้ำตกหนานสวรรค์ น้ำตกขนาดเล็กจากแหล่งน้ำซับเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาแดนตรัง ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)