พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ @ เมืองพัทลุง

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่า พระสี่มุมเมือง เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ เป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนทั่วไป เป็นปูชนียวัตถุคู่เมืองของพัทลุง และยังเป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปางสมาธิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่ จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2511

สถานที่ตั้ง : ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

แผนที่พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

พิกัด : 7.616747,100.0718539