พัทลุง 360 องศา

พัทลุง วิถีชีวิตกลางธรรมชาติและสายน้ำ เที่ยวเมืองรองแบบไม่เป็นรองใครด้วยมุมมองแบบ 360 องศา กับจังหวัดพัทลุง มาสัมผัสโอโซนกลางผืนนา สูดบรรยากาศสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติที่นาโปแก ร่องเรือแลนก ทะเลน้อย ดูวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านจังหวัดพัทลุง