พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

4.5/5 - (6 votes)

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย ศูนย์รวมของชุมชนดอนทราย แหล่งอนุรักษ์วัตถุสิ่งของโบราณ ปากพะยูน พัทลุง

...อ่านบทความ...