พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

4.7/5 - (4 votes)

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย ศูนย์รวมของชุมชนดอนทราย แหล่งอนุรักษ์วัตถุสิ่งของโบราณ ปากพะยูน พัทลุง

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)