พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต @ บางแก้ว พัทลุง

4.6/5 - (7 votes)

พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต แหล่งรวม ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...