พิพิธภัณฑ์ วังเจ้าเมือง @ เมืองพัทลุง

4.6/5 - (8 votes)

วังเจ้าเมืองเดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและเปิดให้เข้าเยี่ยมชม

...อ่านบทความ...