ร้านปาล์มกาแฟ ซายังกู @ ปากพะยูน พัทลุง

4.5/5 - (4 votes)

ร้านปาล์มกาแฟ ซายังกู เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารตาม (คุณ) สั่ง บรรยากาศเป็นกันเอง ณ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...