ร้านหนมเบื้องสังข์หยด @ เมืองพัทลุง

4.7/5 - (6 votes)

ร้านหนมเบื้องสังข์หยด บริการขนมเบื้องแป้งข้าวสังข์หยด พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...