ร้านอาหาร ครัวซีซะ @ กงหรา พัทลุง

4.6/5 - (13 votes)

ร้านอาหาร ครัวซีซะ ครัวอิสลาม เปิดให้บริการอาหารมุสลิมมาตรฐานฮาลาลใน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...