ร้านอาหาร ครัวรสเด็ด @ เมืองพัทลุง

4.3/5 - (6 votes)

ร้านอาหาร ครัวรสเด็ด ป่าไผ่ ผู้ใหญ่กูล เปิดให้บริการอาหารแบบพื้นบ้านพัทลุง บริการส่งจำหน่ายเครื่องแกง

...อ่านบทความ...