ร้านอาหาร ซูบัยด๊ะ @ พัทลุง

4.6/5 - (9 votes)

ร้านอาหาร อิสลาม ซูบัยด๊ะ เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มมุสลิมมาตรฐานฮาลาลในเมืองพัทลุง

...อ่านบทความ...