ร้านอาหาร ทาเกะโนกิ @ เมืองพัทลุง

4.8/5 - (10 votes)

ร้านอาหาร ทาเกะโนกิ เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารญี่ปุ่น เมนูข้าวญี่ปุ่น เมืองพัทลุง

...อ่านบทความ...