ร้านอาหาร บังฉาด @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (2 votes)

ร้านอาหาร บังฉาด ร้านอาหารอิสลาม บริการอาหารและเครื่องดื่ม มาตรฐานฮาลาล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...