ร้านอาหาร ร่มไม้ @ ควนขนุน พัทลุง

4.3/5 - (7 votes)

ร้านร่มไม้ พัทลุง เปิดให้บริการอาหารปักษ์ใต้ทุกวัน ที่ ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง

...อ่านบทความ...