วัดควนขี้แรด @ กงหรา พัทลุง

วัดควนขี้แรด ตั้งอยู่ที่ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ภายในวัดมีรูปปั้น พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ ชาวบ้านเชื่อว่าหากท่านเปล่งวาจาอะไรก็ตามก็จะเป็นดั่งวาจาที่เปล่งออกไปทันที จึงทำให้ชาวบ้านนั้นมีความเลื่อมใสเป็นอย่างมาก มักจะไปบนบานขอสิ่งต่าง ๆ

ภายในบริเวณวัด ยังคงพบเห็นนกเอี้ยงดำปักษ์ใต้ซึ่งเป็นนกประจำถิ่นใต้เท่านั้น

วัดควนขี้แรด

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000

แผนทีวัดควนขี้แรด

พิกัด : 7.4808657,99.9813075