วัดควนถบ @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (2 votes)

วัดควนถบ ตั้งอยู่ที่บ้านควนถบ ภายในมีอุโบสถขนาด 5 ห้อง ทรงโถง มีผนังเฉพาะด้านหนังพระประธาน มีหลังคาพาไลรองรับเสานางเรียงเดินได้รอบองค์พระ พระประธานนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปิดทอง ประทับนั่งบนฐานชุกชีปูนปั้น ด้านข้างประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดย่อมปิดทองด้านละองค์ เครื่องหลังคาเป็นโครงไม้ ประดับแต่ช่อฟ้า หน้าบันไม่มีลวดลาย

เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ตกแต่งด้วยลายขูดขีด ลายกดประทับ รวมทั้งลายเลขาคณิต เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ตกแต่งปิดภาชนะด้วยลายกดประทับ เป็นเส้นตรง และภาชนะดินเผาเคลือบลายคราม โดยโบราณวัตถุที่พบจะกระจายท่วไป ทั้งบนเนินและชายเนินที่ต่อกับทุ่งนา

นอกจากนี้ยังพบภาชนะดินเผาเคลือบลายครามสภาพสมบูรณ์ ลักษณะเป็นภาชนะดินเผาเครือบแบบอันนัมของเวียดนามที่บริเวณบ้านนายแสง อินทร์บัว

สถานที่ตั้ง : บ้านควนถบ หมู่ 4 ตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อสอบถาม : 0937788958

แผนที่วัดควนถบ

พิกัด : 7.6296476,100.0628104