วัดคูหาสวรรค์ @ เมืองพัทลุง

4.4/5 - (9 votes)

วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดและยังเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทยและเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์โปรดในการเสด็จมาเยือน

...อ่านบทความ...