วัดตะโหมด @ ตะโหมด พัทลุง

วัดตะโหมด เป็นวัดเก่าแก่ที่คนในพื้นที่ให้การเคารพนับถือบูชาของชาวบ้านตะโหมดและใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งชุมนุมของชุมชน เรียกว่า “สภาลานวัดตะโหมด” ซึ่งจะจัดทำกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย อาทิเช่น การประชุมของผู้นำหมู่บ้าน การจัดงานเทศกาล และ การจัดการเข้าค่ายของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

ติดต่อสอบถาม : 074 632276

แผนที่วัดตะโหมด

พิกัด : 7.2895482,100.0524975