วัดทุ่งชุมพล @ ป่าพะยอม พัทลุง

4.6/5 - (5 votes)

วัดทุ่งชุมพล ศาลาตาหมื่นเกล็ด-ยายนาง และ อภิมหาโพน ณ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...