วัดท่าสำเภาใต้ @ เมืองพัทลุง

วัดท่าสำเภาใต้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2062 ต่อมาสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทำการปราบก๊กต่าง ๆ สงบแล้ว ได้นิมนตต์พระอาจารย์ผู้เคร่งครัดในทางไสยศาสตร์และได้ให้ทหารนำเรือสำเภามาส่งพร้อมทั้งถวายของกำนัลโดยนำเรือมาจอดที่หน้าวัด เรียกท่าสำเภา และ เรียกชื่อวัดว่า “วัดท่าสำเภาใต้” เนื่องจากนี้มีอีกหนึ่งวัดอยู่ทางทิศเหนือชื่อ “วัดท่าสำเภาเหนือ” อยู่ก่อนแล้ว

วัดท่าสำเภาใต้ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา นับตั้งแแต่ พ.ศ 2129 เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามมี 12 รูป คือ 1.พระครูหอ 2.พระอธิการดำ 3.พระอธิการแน่น 4.พระอธิการหมื่น 5.พระอธิการหวิว 6.พระอธิการชุม 7.พระอธิการทับ 8.พระอธิการกลับ 9.พระอธิการสุข 10.พระใบฏิกาบุญเติม พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ2516 11.พระอธิการพลอย จนทว์โส 12.พระอธิการสมพร อติโรจโน พ.ศ.2551 ถึง ปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง : บ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

แผนที่วัดท่าสำเภาใต้

พิกัด : 7.71282,100.1043735