วัดป่าลิไลยก์ @ เมืองพัทลุง

4.7/5 - (3 votes)

วัดป่าลิไลยก์ วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สถานที่ปฏิบัติธรรม ณ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)