วัดพระเกิด @ ปากพะยูน พัทลุง

4.2/5 - (4 votes)

วัดพระเกิด วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ คาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น

...อ่านบทความ...