วัดภูเขาทอง @ ควนขนุน พัทลุง

4.7/5 - (3 votes)

วัดภูเขาทอง วัดสวยบริเวณเชิงเขาทอง ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)