วัดภูเขาทอง @ ควนขนุน พัทลุง

4.4/5 - (5 votes)

วัดภูเขาทอง วัดสวยบริเวณเชิงเขาทอง ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...