วัดรัตนาราม @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดรัตนาราม เป็นวัดในสังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูงลาดต่ำมาทางทิศตะวันออก มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา วัดรัตนารามสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมมีนามว่า “ วัดปากพะยูน ” บางคนเรียกว่า “ วัดบ่อหมาแปะ ” ได้มี พระอธิการสุก มาริเริ่ม ดำเนินการ สร้างวัดนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐

วัดรัตนาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา พ.ศ. ๒๔๙๐ เจ้าอาวาสนามว่า พระครูบวร สรนะ

สถานที่ตั้ง : 597 หมู่ที่ 1 บ้านปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

แผนที่วัดรัตนาราม

พิกัด : 7.3479463,100.3297748